New York Gyro
7102 Amundson Ave Edina, Minnesota 55439 | Restaurant Info